06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

اخبار انجمن

اخبار انجمن

در این بخش رویدادها، اخبار و موضوعات مهم و اطلاعیه های منتشر شده درباره انجمن علمی توسعه روستایی ایران را منتشر می کنیم.

افتتاح سایت جدید انجمن توسعه روستایی ایران

وب سایت انجمن علمی توسعه روستایی ایران از ابتدای سال 1396 با قالب جدید افتتاح گردید
موضوع: اخبار انجمن      نویسنده: