06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

انجمن علمی توسعه روستایی ایران

اطلاعات تماس:

تلفن همراه: 9122222222

نمابر: 42916000- 021

ایمیل: info@irda.ir 

کانال تلگرام: @toseeroosta

 

آدرس انجمن: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی خیابان رودسر شرقی، پلاک 5 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، طبقه نهم

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

نوشته شده در تاریخ: 18 مهر 1395
تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای اصلی زیر است: عنوان نام نویسنده یا نویسندگان اطلاعات تماس چکیده واژگان کلیدی مقدمه مبانی نظری تحقیق روش تحقیق یافته های تحقیق بحث و نتیجه گیری فهرست منابععنوان مقاله 1