04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

همایش ها و کنفرانس ها

همایش ها و کنفرانس ها

در این بخش شما سمینارها، کنفرانس ها، همایش ها و نشست هایی که انجمن توسعه روستایی ایران در برگزاری آن نقشی دارد را می توانید مشاهده کنید

کنفرانس ها

در این بخش می توانید مقالات، کتاب ها و اطلاعات مربوط به کنفرانس های برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران را مشاهده کنید.

سمینارها

در این بخش اطلاعات و مقالات مربوط به سمینارهای برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران قرار دارد.

نشست ها

در این بخش اطلاعات مربوط به نشست ها و کارگاه های علمی برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران قرار داده خواهد شد.

همایش ها

مقالات و مطالب و اخبار مربوط به همایش های برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران در این بخش قرار می گیرد