04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

سمینارها

سمینارها

در این بخش اطلاعات و مقالات مربوط به سمینارهای برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران قرار دارد.