04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

همایش ها

همایش ها

مقالات و مطالب و اخبار مربوط به همایش های برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران در این بخش قرار می گیرد