04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

نشست ها

نشست ها

در این بخش اطلاعات مربوط به نشست ها و کارگاه های علمی برگزار شده توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران قرار داده خواهد شد.