03202018سه شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

  • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
  • دانشگاه: تربيت مدرس
  • رشته تحصیلی: جغرافيا
  • گرایش تحصیلی: جغرافيا و برنامه ریزی روستایي، توسعه روستایي - گردشگری
  • شغل: مدیر گروه برنامه ریزی روستایي و دانشيا دانشگاه تربيت مدرس