06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

دکتر مجتبی پالوج

دکتر مجتبی پالوج

  • آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
  • دانشگاه: مدیریت استراتژیک
  • رشته تحصیلی: مدیریت
  • گرایش تحصیلی: مدیریت استراتژیک
  • شغل: هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی