06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

دکتر محمد حاصلی

دکتر محمد حاصلی

  • آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
  • دانشگاه: دانشگاه خوارزمی
  • رشته تحصیلی: جغرافیا
  • گرایش تحصیلی: برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق
  • شغل: عضو هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران