06202018چهارشنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

دکتر وحید ریاحی

دکتر وحید ریاحی

  • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
  • دانشگاه: دانشگاه تهران
  • رشته تحصیلی: جغرافیا
  • گرایش تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  • شغل: عضو هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران