04262018پنج شنبه
تاریخ بروزرسانی: دوشنبه, 23 آگوست 2010 12am

مرجع امنیت اطلاعات ایران

دکتر علیرضا کرباسی

دکتر علیرضا کرباسی

  • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
  • دانشگاه: تربیت مدرسن
  • رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
  • گرایش تحصیلی: اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی و روستایی
  • شغل: رییس دانشگاه تربت حیدری - هیأت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران