تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت با جنسیت زن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت با جنسیت زن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت با جنسیت زن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/12/05
توضیحات

آمار فوق تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت با جنسیت زن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.