به مناسبت (روز جهانی آمار) تمامی بسته های وب سایت از تاریخ 29 مهرماه به مدت یک هفته شامل 50 درصد تخفیف می باشد. مشاهده بسته های اشتراکی

تعداد کل گردشگران خارجی وارد شده به تفکیک جنسیت

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: پنجشنبه 24 مهر 1399

آمار فوق تعداد کل گردشگران خارجی وارد شده به تفکیک جنسیت را در بازه سال‌های 1392 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.