حجم معاملات مسکن تهران (ماهانه)

دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/09/10
توضیحات

آمار فوق حجم معاملات مسکن تهران را در بازه یک ساله فروردین 1398 تا مهر 1399 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی می گردد.