ارزش خالص خرید حقیقی بورس تهران (روزانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 2 مهر 1399

آمار فوق ارزش خالص خرید حقیقی بورس تهران را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 17 بروزرسانی می گردد.