مبتلایان به ویروس کرونا (روزانه)

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 2 مهر 1399

آمار فوق تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور طی هر 24 ساعت را به صورت روزانه و از ابتدای شیوع بیماری نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
اين آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرساني مي گردد.