شاخص روزانه کل بورس

دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1399/09/12
توضیحات

آمار فوق شاخص کل بورس را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شركت مديريت فناوری بورس تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط