شاخص روزانه کل بورس

دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 2 مهر 1399

آمار فوق شاخص کل بورس را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شركت مديريت فناوری بورس تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرسانی می گردد.

گزارشات آماری مرتبط