درصد تغییرات میزان سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی

درصد تغییرات میزان سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی

درصد تغییرات میزان سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1399/09/01
توضیحات

آمار فوق درصد تغییرات میزان سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در بازه سال های 1382 تا 1399 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1399 مربوط به درصد تغییرات میزان مانده در پایان خرداد ماه 1399 نسبت به میزان مانده در پایان اسفند ماه سال 1398 می باشد.