مصرف نفت سفید در بخش خانگی

مصرف نفت سفید در بخش خانگی

مصرف نفت سفید در بخش خانگی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
تاریخ آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 21 خرداد 1399

آمار فوق حجم کل مصرف نفت سفید در بخش خانگی را در بازه سال های 1373 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.