بسته اشتراکی

بسته اشتراکی مورد نظر خود را انتخاب کنید
 • بسته یک ساله

  مبلغ 1.9 میلیون تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • بسته یک ساله ویژه حقیقی

  مبلغ 900 هزار تومان
  • انتخاب 5 گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • بسته یک ماهه

  مبلغ 200 هزار تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • بسته روزانه

  مبلغ 10 هزار تومان
  • انتخاب 2 گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • عدم امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • عدم امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • بسته یک ساله طلایی

  مبلغ 9 میلیون تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • حداکثر تعداد کاربران این بسته 5 نفر
  • 10 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • بسته یک ساله نقره ای

  مبلغ 5 میلیون تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • حداکثر تعداد کاربران این بسته 3 نفر
  • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • بسته یک ساله ویژه حقوقی

  مبلغ 2.7 میلیون تومان
  • انتخاب 5 گروه آماری جهت بهره برداری
  • حداکثر تعداد کاربران این بسته 3 نفر
  • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • بسته آزمایشی

  مبلغ رایگان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • حداکثر تعداد کاربران این بسته 1 نفر
  • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • عدم امکان دانلود فایل Excel
  • عدم امکان دانلود فایل JPG
  • عدم امکان دانلود فایل PDF
  درخواست