میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سیارکیش (فصلی)

میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سیارکیش (فصلی)

میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سیارکیش (فصلی)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دقیقه
بروزرسانی: 1400/06/24
توضیحات

آمار فوق میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سیارکیش (فصلی) در کشور در بازه فصل تابستان 1392 تا زمستان 1397 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می باشد.
توضیحات:
1) بخش هایی که آمار آنها در دسترس نبوده، عدد صفر وارد شده است.