میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از تالیا (فصلی)

میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از تالیا (فصلی)

میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از تالیا (فصلی)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دقیقه
بروزرسانی: 1400/06/24
توضیحات

آمار فوق میزان ترافیک ورودی اپراتور رایتل از تالیا (فصلی) در کشور در بازه فصل تابستان 1392 تا تابستان 1395 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می باشد.
توضیحات:
1) بخش هایی که آمار آنها در دسترس نبوده، عدد صفر وارد شده است.