تعداد مددجویان مرد دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی از محل تامین اعتبار اجتماعی

تعداد مددجویان مرد دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی از محل تامین اعتبار اجتماعی

تعداد مددجویان مرد دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی از محل تامین اعتبار اجتماعی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/01/30
توضیحات

آمار فوق تعداد مددجویان مرد دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر سازمان بهزیستی از محل تامین اعتبار اجتماعی را در کشور در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) آمار فوق شامل تعداد مددجویان دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشی حمایتی مستمر سازمان بهزیستی بر حسب محل تامین اعتبار ذکر شده می‌باشد.