تعداد خانه های کودک و نوجوان 13 تا 18 سال با مدیریت دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

تعداد خانه های کودک و نوجوان 13 تا 18 سال با مدیریت دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

تعداد خانه های کودک و نوجوان 13 تا 18 سال با مدیریت دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/01/27
توضیحات

آمار فوق تعداد خانه های کودک و نوجوان 13 تا 18 سال با مدیریت دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) خانه های کودک و نوجوان مرکزی است که توسط شخص حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، کودکان تحت سرپرستی این سازمان را در رده سنی بین هفت تا کم تر از هجده سال تمام، به صورت موقت تا زمان انتقال به خانواده (زیستی یا جایگزین) یا جامعه به تفکیک سن و جنس، تحت پرورش و مراقبت شبانه روزی قرار می دهد.