تعداد خدمت گیرندگان مراکز درمان سرپایی غیردولتی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

تعداد خدمت گیرندگان مراکز درمان سرپایی غیردولتی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

تعداد خدمت گیرندگان مراکز درمان سرپایی غیردولتی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/01
توضیحات

آمار فوق تعداد خدمت گیرندگان مراکز درمان سرپایی غیردولتی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) مرکز درمان سرپایی اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان، مرکز مجاز درمان اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردانی است که به صورت روزانه، خدمات دارویی به شیوه درمان سم زدایی و یا درمان نگهدارنده و  و درمان غیردارویی را به افراد با اختلال مصرف مواد مخدر یا روان گردان ارائه می دهد.