تعداد کل پرسنل شاغل سازمان بهزیستی با قرارداد طرحی

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/14
توضیحات

آمار فوق تعداد کل پرسنل شاغل سازمان بهزیستی با قرارداد طرحی برحسب جنسیت را در کشور در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.