سهم صادرات نفت خام ایران به سایر مناطق جهان

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1399/11/25
توضیحات

آمار فوق سهم صادرات نفت خام ایران به سایر مناطق جهان را در بازه سال های 1357 تا 1385 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.