حجم تولید هیدروژن به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید هیدروژن به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

حجم تولید هیدروژن به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: متر مکعب در روز
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق حجم تولید هیدروژن به پتروشیمی در پالایشگاه های كشور را در بازه سال های 1373 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
توضیحات:
1) جمع فرآورده ها بدون احتساب گاز و هيدروژن، سوخت گاز مصرفی، گوگرد، پلاتفرمیت دریافتی، اکتان افزا معادل بنزین سوپر 95 و MTBE مصرفي مي باشد.