شاخص قیمت و بازده نقدی بورس (سالانه)

شاخص قیمت و بازده نقدی بورس (سالانه)

شاخص قیمت و بازده نقدی بورس

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
بروزرسانی: 1400/02/20
توضیحات

آمار فوق شاخص قیمت و بازده نقدی بورس را در بازه سال های 1376 تا 1392 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
توضیحات:
1) شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) برآيند حرکت‌های قيمتی و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران که می تواند بازده کل سرمایه گذاری بر روی اوراق سهام را در طی یک دوره معین نشان دهد.روش محاسبه اين شاخص همانند شاخص قيمت سهام است؛بااين تفاوت که ارزش پايه آن به نسبت ارزش سود نقدی تخصيص يافته به هر سهم تعديل می شود. عدد پايه شاخص‌های قيمت و بازده نقدی و بازده نقدی سهام در تاريخ يکم فروردين 1377 برابر 1653.08 در نظر گرفته شده است که همسنجی اين دو را با شاخص کل قيمت سهام در آن تاريخ امکان پذير می سازد.