میزان ترافیک خروجی بین الملل اپراتور رایتل (فصلی)

میزان ترافیک خروجی بین الملل اپراتور رایتل (فصلی)

میزان ترافیک خروجی بین الملل اپراتور رایتل (فصلی)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دقیقه
بروزرسانی: 1400/06/24
توضیحات

آمار فوق میزان ترافیک خروجی بین الملل اپراتور رایتل (فصلی) در کشور در بازه فصل تابستان 1392 تا بهار 1400 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می باشد.
توضیحات:

1) بخش هایی که آمار آنها در دسترس نبوده، عدد صفر وارد شده است.
2) 
میزان کاهش چشمگیر به دلیل تغییر تعریف و نحوه گزارش گیری شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌باشد.