میزان کل ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سمت اپراتورهای سیار (فصلی)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دقیقه
بروزرسانی: 1400/06/24
توضیحات

آمار فوق میزان کل ترافیک ورودی اپراتور رایتل از سمت اپراتورهای سیار (فصلی) در کشور در بازه فصل تابستان 1392 تا بهار 1400 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می باشد.
توضیحات:
1) بخش هایی که آمار آنها در دسترس نبوده، عدد صفر وارد شده است.

2) رقم سیاراصفهان در تابستان 1392 برابر 199 می باشد که در میزان کل لحاظ شده است.