میزان بارندگی سالیانه در کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیمتر
بروزرسانی: 1399/03/07
توضیحات

آمار فوق میزان بارندگی سالیانه در کشور در بازه سال‌های 1387-1386 تا 1399-1398 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) اطلاعات فوق مربوط به تاریخ 1 مهر تا 31 شهریور سال آبی ذکر شده می‌باشد.

2) آمار مربوط به سال آبی 1399-1398 تا پایان تاریخ پنجم خرداد 1399 می‌باشد.