EN

جمعیت 10 ساله و بیشتر مردان محصل عشایر کوچنده

از 1366 تا 1387
تنها با ۵۰,۰۰۰ تومان این نمودار را مشاهده فرمایید
خرید پکیج
واحد: نفر
تاریخ آخرین ویرایش توسط ایردا: 1400/09/07
توضیحات
آمار فوق جمعیت 10 ساله و بیشتر مردان محصل عشایر کوچنده را در سال‌های 1366، 1377 و 1387 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
background Layer ۱