حجم صادرات از گمرک ماهیرود

حجم صادرات از گمرک ماهیرود

حجم صادرات از گمرک ماهیرود

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1400/02/13
توضیحات

آمار فوق حجم صادرات از گمرک ماهیرود را در بازه سال های 1390 تا 1399 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) اطلاعات آماری در سال 1398 در دسترس نمی باشد.