حجم صادرات از گمرک مجتمع فولاد مبارکه

حجم صادرات از گمرک مجتمع فولاد مبارکه

حجم صادرات از گمرک مجتمع فولاد مبارکه

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم
بروزرسانی: 1400/02/13
توضیحات

آمار فوق حجم صادرات از گمرک مجتمع فولاد مبارکه را در بازه سال های 1384 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.