تعداد واکسیناسیون کامل (دوز دوم) کرونا در ایران (روزانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1400/03/31
توضیحات

آمار فوق تعداد واکسیناسیون کامل (دوز دوم) کرونا در ایران طی هر 24 ساعت را به صورت روزانه نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
اين آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرساني مي گردد.
توضیحات:
1) منظور از واکسیناسیون کامل، افرادی هستند که واکسن کرونا را در دو دوز اول و دوم دریافت کرده و فرآیند واکسینه شدن را گذرانده اند.