درصد کل واکسیناسیون دوز اول کرونا در ایران به نسبت جمعیت

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/03/31
توضیحات

آمار فوق درصد کل واکسیناسیون دوز اول کرونا در ایران به نسبت جمعیت را به صورت روزانه نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران مي باشد.
اين آمار به صورت روزانه رأس ساعت 15 بروزرساني مي گردد.
توضیحات:
1) درصد واکسیناسیون بر اساس جمعیت 85 میلیونی محاسبه شده است.