نرخ تورم ماهانه

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: درصد
بروزرسانی: 1400/06/08
توضیحات

آمار فوق نرخ تورم ماهانه در ایران را در بازه یک ساله اردیبهشت 1398 تا مرداد 1400 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد.
این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار مرکز آمار ایران بروزرسانی می گردد.