حجم معاملات مسکن تهران (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/06/08
توضیحات

آمار فوق حجم معاملات مسکن تهران را در بازه یک ساله فروردین 1398 تا مرداد 1400 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

این آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی می گردد.