ارزش خالص فروش حقیقی بورس تهران (روزانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/06/30
توضیحات

آمار فوق ارزش خالص فروش حقیقی بورس تهران را به صورت روزانه و در طی یک ماه اخیر نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
این آمار به صورت روزانه رأس ساعت 17 بروزرسانی می گردد.