تعداد کل داروخانه های کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/21
توضیحات

آمار فوق تعداد کل داروخانه های کشور را در بازه سال‌های 1380 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) مقدار آمار سال 1397 مربوط به سایر بخش های غیردولتی شامل NGO، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و ... عدد 12 می باشد.