میزان مشارکت های نقدی مراکز دولتی و خیریه در سازمان بهزیستی

میزان مشارکت های نقدی مراکز دولتی و خیریه در سازمان بهزیستی

میزان مشارکت های نقدی مراکز دولتی و خیریه در سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ریال
بروزرسانی: 1399/01/26
توضیحات

آمار فوق میزان مشارکت های نقدی مراکز دولتی و خیریه در سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.