ارزش دلاری صادرات به کشور گوآتمالا

ارزش دلاری صادرات به کشور گوآتمالا

ارزش دلاری صادرات به کشور گوآتمالا

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دلار
بروزرسانی: 1399/10/24
توضیحات

آمار فوق ارزش دلاری صادرات به کشور گوآتمالا را در بازه سال هاي 1374 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) اطلاعات آماري در سال 1378 در دسترس نمي باشد.