تعداد معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی با شدت معلولیت خفیف

تعداد معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی با شدت معلولیت خفیف

تعداد معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی با شدت معلولیت خفیف

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/01/31
توضیحات

 آمار فوق تعداد معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی با شدت معلولیت خفیف در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) فرد معلول (فرد کم توان)، فردی است که در عملکرد اندام های حسی مانند، اندام بینایی یا اندام شنوایی، اندام های حرکتی مانند، دست ها، پاها یا، براثر عوامل مادرزادی، بیماری تنه و یا ساختار فیزیولوژیک مغز (عملکرد مغز) براساس معیارهای بین المللی شرایط سلامت، کهولت سن، سوانح، حوادث و یا عوامل دیگر دچار معلولیت (کم توانی) شده است.