ارزش دلاری صادرات به کشور جمهوری مولداوی

ارزش دلاری صادرات به کشور جمهوری مولداوی

ارزش دلاری صادرات به کشور جمهوری مولداوی

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دلار
بروزرسانی: 1399/10/24
توضیحات

آمار فوق ارزش دلاری صادرات به کشور جمهوری مولداوی را در بازه سال هاي 1373 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توضيحات:
1) اطلاعات آماري در سال 1378 در دسترس نمي باشد.