متوسط كرايه ساعتی بيل مكانيكی چرخ زنجيری به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده در طرح‌های عمرانی کشور

متوسط كرايه ساعتی بيل مكانيكی چرخ زنجيری به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده در طرح‌های عمرانی کشور

متوسط كرايه ساعتی بيل مكانيكی چرخ زنجيری به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده در طرح‌های عمرانی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال
بروزرسانی: 1399/04/10
توضیحات

آمار فوق متوسط كرايه ساعتی بيل مكانيكی چرخ زنجيری به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده در طرح‌های عمرانی کشور را در بازه سال هاي 1375 تا 1397 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران مي باشد.
توضيحات:
1) مقادیر آماری به صورت نیم سال اول و دوم از هر سال ذکر شده است.