حجم مصرف نفت کوره در بخش حمل و نقل

حجم مصرف نفت کوره در بخش حمل و نقل

حجم مصرف نفت کوره در بخش حمل و نقل

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار ليتر
بروزرسانی: 1399/11/13
توضیحات

آمار فوق حجم مصرف نفت کوره در بخش حمل و نقل را در بازه سال های 1367 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

توضیحات:
2) این آمار شامل حمل و نقل کشتی ها نیز می باشد.