تعداد مهدهای کودک دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

تعداد مهدهای کودک دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

تعداد مهدهای کودک دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/01/30
توضیحات

 آمار فوق تعداد مهدهای کودک دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
توضیحات:
1) مهدکودک مرکزی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با مجوز سازمان بهزیستی کشور تأسیس شده و تحت نظارت آن، مسئولیت مراقبت، پرورش و یادگیری کودکان از شش ماهگی تا سن ورود به آموزش رسمی کشور را برعهده دارد.