تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/21
توضیحات

آمار فوق تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی سایر نهادها و ارگان های دولتی در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1397 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.

توضیحات:

1) کاهش ارقام سال 1397 به این دلیل است که صرفا مراکزی که دارای صدور پروانه می باشد لحاظ شده است.