تعداد کل پزشکان کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/14
توضیحات

آمار فوق تعداد کل پزشکان کشور در بازه سال‌های 1350 تا 1389 را نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.